Girişimpark ülkemizdeki girişimci projelerini ticarileştirmek ve yenilikçi teknolojileri müşteriler ile buluşturmak amacıyla 2017 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacına uygun olarak KOSGEB Girişimcilik Destek Programı desteği ile ticari faaliyetlerine başlamıştır.

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini daimi kılmak, bir şirketin sadece bugünkü değil, gelecekteki kazanımlarının da en sağlam güvencesidir. Böyle bir istikrarı sağlamak ise, ancak sağlam temeller üzerine kurulan bir organizasyon ile mümkündür. GİRİŞİMPARK olarak ilk günden bugüne ilke edindiğimiz gibi…