Speeky®, konuşmaları algılayabilen, yorumlayabilen ve yanıtlayabilen interaktif asistan sistemidir. Speeky®, 2018 yılının ilk AR&GE projesi olarak GİRİŞİMPARK A.Ş. tarafından hayata geçirilmiştir.

Yeni nesil teknoloji ürünü olan Speeky®, ana hatları ile doğru donanım bileşenlerinin özgün bir yazılımla birleşiminden oluşmaktadır. Donanım altyapısını sağlayabilmek için, 3 temel bileşen kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi, görüntüyü oluşturabilmek için kullanılan LED panel, ikincisi işlemleri yorumlayabilmek için kullanılan veri işlem ünitesi ve üçüncüsü duyu organlarımıza iletimi sağlayan ses sistemidir.

İlgili donanım bilişenlerinin özel olarak üretilmiş olan kasa sistemi içerisine montajı yapıldıktan sonra, tamamı ile yerli ve özgün olarak geliştirilmiş olan yazılım, sistem içerisine entegre edilmektedir.

www.speeky.org

Broşür