Trusty Laser® ,Belediye sınırlarının il sınırlarına genişlemesi ile ilan ve reklam elemanlarından alınan gelirin arttırılması, tahakkuklandırılması ve tahsilata ilişkin sahada yaşanan sıkıntıların azaltılması için geliştirilmiştir.

Sahada, ilan ve reklam elemanlarının lazer metre ile ölçümü, mükellef sorgulama, beyan sorgulama, yeni beyan oluşturma, beyan tahakkuku, yoklama, tahakkuk ihbarnamesi ve ödeme gibi işlemler online olarak yapılabilmektedir. İlan ve reklam vergisi gelirlerinin arttırılması temeli esası ile üretilen Trusty Lazer® ergonomik yapısı ve özgün yazılım mimarisi ile Türk Mühendisleri tarafından üretilmiş ve GİRİŞİMPARK A.Ş. mentorluğunda ticarileştirilmiştir.

www.trustylaser.com

Broşür